top of page

FRÅGOR & SVAR

Varför ska jag välja Morto?

I vår utformning av gravstenen arbetar vi med proportion, harmoni och balans mellan form, dekor, text och övrig utsmyckning. Vårt val av sten och form går inte att hitta hos våra konkurrenter. Vi utformar en unik gravsten av högsta kvalitet och utgår från dina önskemål.

 

Varför gravsten i marmor?

Få naturstenar kan mäta sig med den italienska marmorn. Den har en tidlös skönhet som gör den väl lämpad som gravsten. Den italienska marmorn som vi levererar är av mycket hög kvalitet och klarar det svenska klimatet alldeles utmärkt. 

Är en urna av marmor miljövänlig??

Marmor är en stensort som finns överallt på jorden. Det bryts inte ner och försvinner men skadar heller inte naturen på något.

Varför granit från Italien?

De flesta  gravstenar på våra kyrkogårdar är av svensk granit men väldigt många kommer idag från Kina. Vi vill erbjuda ett alternativ av italiensk granit som är både vackert och håller minst lika bra kvalitet som sten från Sverige. 

 

Vad får jag för pengarna?

Morto kan leverera en unik gravsten i alla detaljer av högsta kvalitet. VI levererar den sten ni föredrar och designar både formen på själva stenen samt texten med eventuella symboler och utsmyckningar efter era önskemål och idéer. 

 

Varför Italien?

Svensk marmor är kostsam att bryta och därför är den mesta marmor vi ser idag importerad bland annat från Kina. Italien har en rik tradition med många marmorbrott och stort hantverkskunnande. Italiensk marmor håller hög kvalitet till rimligt pris även om den inte kan konkurrera med den som importeras från Kina av våra konkurrenter.

Vad är marmor?

Marmor är vad man inom geologin kallar för en metamorf bergart. Under metamorfosen omvandlas kalksten till marmor under högt tryck och temperatur och alla fossiler i kalkstenen utplånas. Ren marmor består av mineralet kalcit, andra sorters marmor  innehåller ådror av andra mineraler, så kallade ”marmoreringar”. Exempel på andra metamorfa bergarter är gnejs och kvartsit.

 

Vad är granit?

Granit är en magmatisk bergart som skapats direkt av stelnad lava eller magma. Om den stelnar långsamt blir den grovkornig men om den stelnar snabbt, som vid ett vulkanutbrott, blir den finkornig. Exempel är granit, porfyr och diabas.

 

Varför ska man ha en gravsten?

Gravstenar eller gravvårdar reser man sedan urminnes tider som minnesmärken över människor som levt på jorden. För att bearbeta sorg och saknad och för att visa respekt och samhörighet med den avlidne. 

 

Går det inte lika bra med en minneslund?

Den första minneslunden invigdes 1958 och idag har mer en en tredjedel valt den begravningsformen men man kan numera konstatera att många anhöriga ångrar sig. Idag finns det även ask- eller urnlundar som alternativ på vissa platser i landet.

 

Kan man skriva något personligt på gravstenen?

En vacker och uttrycksfull text eller symbol kan förmedla de efterlevandes tankar om sorg och saknad efter den bortgångne. Genom dess innehåll kan vi också ta del av människors levnadsöden.

 

Hur gör jag för att hitta en gravplats?

Det är Svenska Kyrkans Församlingar som är ansvarig huvudman för gravplatsen. Alla som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, är folkbokförd i en församling och betalar begravningsavgift har rätt till en gravplats. Gravrätten gäller i 25 år.

 

Får man utforma gravstenen och platsen hur man vill?

Den nya begravningslagen som kom 1990 har en inriktning mot större frihet och individuella lösningar. Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick samt att visa intresse för en ”god gravkultur” som t ex innebär att man inte ska störa  en känslig miljö, kränka andra människor eller utsätta någon för fara.

 

Krävs det tillstånd, hur går det till?

Det är vi som leverantör av gravstenen som ansöker om tillstånd om montering hos kyrkogårds-förvaltningen. I ansökan ska bland annat säkerheten garanteras samt utseende och inskription beskrivas. 

 

Varför ska jag välja Morto?

I vår utformning av gravstenen arbetar vi med proportion, harmoni och balans mellan form, dekor, text och övrig utsmyckning. Vårt val av sten och form går inte att hitta hos våra konkurrenter. Vi utformar en unik gravsten av högsta kvalitet och utgår från dina önskemål.

 

Kan jag utforma gravstenen själv?

Våra kyrkogårdar återger vår kulturhistoria och det är därför av stor vikt att gravstenen utformas smakfullt med dess texter, typsnitt, symboler och ev. dekorationer. Utöver personlig smak behövs därför en fackman och vi vill gärna hjälpa till.

 

Varför har ni ett högre pris för en gravsten än vissa konkurrenter?

Hos oss får du en unikt utformad gravsten utefter dina personliga önskemål. Marmorn vi använder är sällsynt och stenarbetet gediget hantverk. Många av våra konkurrenter har lägre priser men erbjuder inte personlig och unikt utformade stenar framtagna med hantverk. De erbjuder ofta gravering med schabloner som finns gratis på Internet och själva graveringen görs genom fräsning med maskiner. Det händer också att stenen är av skiftande kvalitet importerad från Kina och Östeuropa utan att det deklareras.

 

Vilka delar ingår i stenens utformning?
  • form och storlek

  • färg och material

  • bearbetning

  • text med val av typsnitt och innehåll 

  • ev. dekorer och symboler

  • ev. utsmyckning av sten och/eller gravplats

 

Hur påverkas gravstenen av miljön på gravplatsen?

Sol, vind och regn är de faktorer som direkt eller indirekt påverkar mest. Nedfall av sot, svavel och andra partiklar ger en beläggning på stenytan där olika växtsporer trivs. Rik växtlighet ger en fuktig miljö som befrämjar tillväxt av alger, lavar och mossar.

 

Måste gravstenen göras ren?

Begravningsplatserna ska vårdas och underhållas. Marmor är ett naturmaterial som är beständigt och påverkas inte nämnvärt av tiden men kräver ändå aktsamhet och omvårdnad för att bibehålla sitt utseende och sin karaktär.

 

Hur gör man rent en gravsten av marmor?

För rengöring av gravstenar av marmor används mjuk borste eller trasa samt vatten med såpa, tvål eller miljöklassat Allrent med ph-värde 7-9. Marmor är en karbonatsten, det vill säga en sten som består av basiskt material och är därför känsligt för sura medel såsom ättika, klorin och soda. 

 

Hur känsligt är det med förgylld och målad text?

Förgylld och målad text kan ta skada av rengöringsmedel och bör tvättas med försiktighet med en mjuk borste, vatten och såpa, tvål eller Allrent med ph-värde 7-9. Högtryckstvätt får inte användas. Det går också bra att ”fylla på” med färg när den börjar flagna och blekna.

bottom of page