top of page
Finpolerad Carrara marmor

Bearbetning av stenens ytor skapar tillsammans med övrig utformning och utsmyckning de kontraster och effekter man önskar uppnå. En polerad yta skapas genom bearbetning med polersegment. 
Till marmor rekommenderas en finpolerad eller finslipad yta eftersom det är den mest motståndskraftiga och underhållsfria ytan. 
Det är också möjligt att göra en flammad yta som ger ett rustikt intryck, eller en hamrad yta i olika mönster som kryss eller räfflor. Det allra grövsta resultatet får man genom att pika eller spetsmejsla ytan.

Det kan vara vackert att göra en eller bägge sidor som en naturlig råyta men varken det eller någon av de grova

ytorna rekommenderas till marmor, däremot kan det bli mycket fint om ni väljer granit.

Olika ytbehandling.jpg
Finpolerat marmor.jpg
bottom of page